Betway không kiểm soát tính chính xác hoặc kịp thời của nội dung của bất kỳ trang web bên ngoài nào được liên kết từ trang web này và không chịu trách nhiệm về nó.
Cờ bạc hoàn toàn là một lựa chọn cá nhân, dựa trên đánh giá và phân tích cá nhân, và tự chịu rủi ro. Bằng cách đặt cược, người dùng thừa nhận rằng các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi không gây khó chịu, xúc phạm, không công bằng hoặc trái với đạo đức công cộng. Ở một số khu vực pháp lý, tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến trực tuyến và / hoặc ở nước ngoài là không xác định; ở các khu vực tài phán khác, rõ ràng là cờ bạc trực tuyến (trong phạm vi khu vực pháp lý và / hoặc ngoài nước) là bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng và kết nối bất hợp pháp với các trang web trò chơi, thông tin trò chơi và / hoặc các dịch vụ trò chơi. Việc thiết lập và cung cấp các dịch vụ trò chơi, thông tin trò chơi và các trang web trò chơi không cấu thành một lời đề nghị, xúi giục hoặc mời bất kỳ ai sử dụng hoặc liên kết đến nội dung ở các quốc gia nơi việc sử dụng hoặc liên kết đến nội dung là bất hợp pháp. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành và betway không tuyên bố rằng các dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược, trang web cá cược hoặc thông tin cá cược trong đó tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho người dùng.

Dịch vụ Trò chơi, Phần mềm Trò chơi, Trang web Trò chơi và Thông tin Trò chơi được cung cấp “về nguyên tắc”. Trừ khi được nêu rõ ràng trong điều khoản này, betway không đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến các dịch vụ trò chơi, trang web, phần mềm và thông tin. Do đó, tất cả các tuyên bố hoặc bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay không, liên quan đến các dịch vụ trò chơi, phần mềm chơi trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi theo đây đều bị loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. betway không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, bảo mật, liên tục, đúng đắn hoặc khả năng chống lại sự can thiệp từ bên ngoài (về bất kỳ vấn đề nào) của các dịch vụ trò chơi, phần mềm chơi trò chơi, trang web trò chơi hoặc thông tin trò chơi và việc sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết nào được tìm thấy. betway cũng không đảm bảo rằng các dịch vụ trò chơi, phần mềm chơi trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi hoặc các máy chủ cung cấp thông tin tương tự không có vi-rút, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã khác, các chương trình độc hại, phá hoại hoặc có thể gây ra sự cố máy tính , dữ liệu, macro hoặc phần mềm hoặc tính năng khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị được kết nối nào và / hoặc dữ liệu được lưu trữ trong đó. Người dùng cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng chi phí của mình để đảm bảo rằng quy trình, phương pháp và / hoặc thiết bị kết nối mà anh ta sử dụng để sử dụng hoặc kết nối với dịch vụ trò chơi, cũng như việc cài đặt phần mềm trò chơi và sử dụng trò chơi trang web không có vi-rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã khác độc hại, phá hoại hoặc có thể khiến máy tính bị hỏng hoặc các nguy cơ can thiệp và phá hủy thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ trong đó.

Betway không chịu trách nhiệm về lỗi hệ thống hoặc lỗi thông tin liên quan đến việc thanh toán tài khoản hoặc các khía cạnh khác của dịch vụ trò chơi. Trong trường hợp này, betway có quyền hủy bỏ tất cả các cược bị ảnh hưởng bởi lỗi trên và thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào.

Trong bất kỳ trường hợp nào xảy ra, betway sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào phát sinh từ việc người dùng kết nối, sử dụng hoặc tham gia vào các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi, bao gồm bất kỳ sự can thiệp hoặc phá hủy thiết bị được kết nối hoặc được lưu trữ của người dùng dữ liệu. Ngoài ra, betway không bảo đảm và đại diện cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi do bên thứ ba cung cấp (nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và băng thông rộng). Trong mọi trường hợp, betway Group sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng, lỗi hoặc thiếu sót của các đối tác bên thứ ba nêu trên.

Trong mọi trường hợp, betway, các chi nhánh của betway, chi nhánh, đối tác, cán bộ, nhân viên và đại lý của betway sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc người dùng kết nối hoặc sử dụng các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi, hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt, liên quan đến kết nối hoặc sử dụng các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi, hoặc phát sinh từ việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm trò chơi của người dùng. thiệt hại hoặc tổn thất kinh tế, cho dù người đặt cược đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại, mất mát hoặc chi phí đó hay không. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (cho dù trong hợp đồng, sai phạm, trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề, sự kiện hoặc tình huống nào liên quan trực tiếp đến việc đặt cược của người dùng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, toàn bộ trách nhiệm của betway đối với người dùng (nếu có) không được vượt quá số tiền đặt cược tương ứng của người dùng.

Người dùng thừa nhận rằng Thông tin Trò chơi, toàn bộ hoặc một phần, có tính chất tạm thời và có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi theo các Điều khoản này. Do đó, người dùng thừa nhận rằng thông tin trò chơi chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên, ý kiến hay lời xúi giục nào, và không cấu thành bất kỳ đại diện ràng buộc, bảo hành, nghĩa vụ hợp đồng nào hoặc nội dung và cơ sở của việc người dùng tin tưởng vào betway.

Người dùng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng, sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị cân nhắc mà người dùng cung cấp cho việc chia sẻ rủi ro và chia sẻ lợi ích của betway. Người dùng đồng ý thêm rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn ở trên có thể thi hành ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

Nếu người dùng không đồng ý với kết quả của bất kỳ cá cược hoặc cuộc thi nào, họ nên khiếu nại bằng văn bản với chúng tôi theo địa chỉ email mà trang web liên hệ trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày thông báo kết quả đó. Trong trường hợp thiết bị được kết nối của người dùng không khớp với kết quả giao dịch được lưu trong hồ sơ giao dịch của hệ thống betway (mặc dù khả năng xảy ra trường hợp này là rất nhỏ), người dùng đồng ý rằng hồ sơ giao dịch được ghi trong hệ thống betway sẽ được xử lý bởi chúng tôi. Kết quả của các giao dịch được Giám đốc kỹ thuật chứng nhận sẽ là bằng chứng kết luận rằng các kết quả đó là cuối cùng. Chúng tôi khuyến nghị người dùng lưu giữ tất cả hồ sơ giao dịch betway, chẳng hạn như phiếu xác nhận gửi / rút tiền. Người dùng cũng nên biết về bất kỳ thay đổi nào đối với các quy tắc và điều khoản.